درباره ما

آیا امام عسکری (ع) بدون فرزند از دنیا رفته است؟
کد سؤال: ۱۰۰۹۰امامت و ائمه (علیهم السلام) »امامت خاصه »امام زمان و مهدویت
تعداد بازدید: ۷۷۲
آیا امام عسکری (ع) بدون فرزند از دنیا رفته است؟

سؤال كننده: مهدي محمدي

طرح شبهه:

ابن تيميه حراني در منهاج السنة ، پيرامون حضرت مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف مي نويسد:

قد ذكر محمد بن جرير الطبري وعبد الباقي بن قانع وغيرهما من أهل العلم بالأنساب والتواريخ أن الحسن بن علي العسكري لم يكن له نسل ولا عقب والإمامية الذين يزعمون أنه كان له ولد يدعون أنه دخل السرداب بسامرا وهو صغير منهم من قال عمرة سنتان ومنهم من قال ثلاث ومنهم من قال خمس سنين... .

محمد بن جرير طبري و عبد الباقي بن قانع و ديگر دانشمندان علم انساب و تاريخ گفته اند كه [امام] حسن بن علي عسكري [عليه السلام] فرزندي نداشته است؛ اما اماميه خيال مي كنند كه او داراي فرزند بوده و مدعي هستند كه او داخل سرداب سامرا شده؛ در حالي كه خردسال بوده . برخي از شيعيان گفته اند كه او دو ساله داشته، بعضي سه سال و عده اي ديگر گفته اند كه پنج سال داشته است.

ابن تيميه الحراني الحنبلي، ابوالعباس أحمد عبد الحليم (متوفاي ۷۲۸ هـ)، منهاج السنة النبوية، ج۴، ص۸۷، تحقيق: د. محمد رشاد سالم، ناشر: مؤسسة قرطبة، الطبعة: الأولي، ۱۴۰۶هـ.

احسان الهي ظهير نيز در كتاب الشيعة وأهل البيت همين سخن ابن تيميه را تكرار كرده و مي گويد:

من أكاذيب الشيعة علي اهل البيت انهم نسبوا اليهم الأقوال والروايات التي تنبيء بخروج القائم من اولاد الحسن العسكري الذي لم يولد له مطلقا ...

از دروغ هاي شيعه بر اهل بيت [عليهم السلام] اين است كه به آن ها سخان و رواياتي را نسبت مي دهند مبني بر خروج قائم از فرزندان حسن عسكري [عليه السلام] ؛ در حالي كه او هرگز فرزندي نداشته است.

الشيعة وأهل البيت، ص۲۴۴ .

بقيه وهابي ها همچون: احمد محمود صبحي در كتاب نظرية الإمامة، ص۴۰۹، دكتر قفاري در اصول مذهب الشيعه، ج۱، ص۴۵۱ نيز همين مطالب را تكرار كرده اند.

نقد و بررسي:

متأسفانه وهابي ها و سركرده آن ها ابن تيميه، براي زير سؤال بردن عقائد شيعه به هر عملي؛ حتي بستن دروغ به علماي خودشان نيز متوسل مي شوند .

اين مطلبي كه ابن تيميه از طبري نقل كرده اصلا از اول تا آخر كتاب تاريخ طبري يافت نمي شود و اصلا كلمه «العسكري» فقط يكبار در اين كتاب در ج۵، ص۳۶۸ در باره «إبراهيم بن مهران النصراني العسكري» آمده و جمله «نسل ولا عقب» اصلا در كل اين كتاب نيامده است.

محمد رشاد سالم محقق كتاب منهاج السنة، كه متوجه اين اشكال بوده و نتوانسته اين مطلب را در تاريخ طبري پيدا كند، تلاش كرده است كه به نحوي براي اين سخن ابن تيميه مصدري پيدا نمايد؛ اما او هم دچار اشتباه شده است .

وي مي گويد كه اين جمله در كتاب صلة التاريخ الطبري، (تكمله تاريخ طبري) آمده ؛ در حالي كه اين مطلب حتي در اين كتاب نيز نيامده است و ايشان مطلب ديگري را با مطلب مورد نظر ابن تيميه اشتباه گرفته است .

حقيقت مطلب اين است كه در كتاب صلة تاريخ الطبري ، جمله «لم يعقب الحسن» آمده ؛ اما هيچ ارتباطي به امام عسكري و حضرت حجت عجل الله تعالي فرجه الشريف ندارد؛ بلكه قضيه به اين شكل است كه :

در زمان مقتدر عباسي ، شخص به دربار مقتدر عباسي مي آيد و مي گويد كه كار مهمي با مقتدر دارم و اگر به زودي به گوش او نرسانم ، اتفاقات ناگواري خواهد افتاد .

بعد وقتي پيش مقتدر مي رود مطالبي از گذشته و آينده مطرح مي كند . از ايشان سؤال مي شود كه شما كي هستي؟ مي گويد : من محمد بن حسن بن علي بن موسي بن جعفر الرضا هستم . يعني من نوه امام رضا هستم از فرزند او حسن . بعد مقتدر دستور مي دهد كه افرادي از آل ابو طالب را بياورند تا صحت گفته هاي او را تأييد كنند.

شخصي به نام ابن طومار از آل ابو طالب در تكذيب گفته هاي اين شخص مي گويد:

لم يعقب الحسن .

حسن (فرزند امام رضا عليه السلام) ، اصلا فرزندي نداشته است .

متأسفانه رشاد سالم محقق كتاب منهاج السنة دقت لازم را نكرده و خيال كرده است كه اين «حسن» همان امام حسن عسكري عليه السلام است؛ در حالي كه منظور حسن بن علي بن موسي الرضا عليهما السلام است و هيچ ربطي به امام عسكري و حضرت حجت عليهما السلام ندارد .

جالب اين است كه همين شخص كه ادعا مي كرد نوه امام رضا عليه السلام است، رسوا مي شود و در نهايت مشخص مي شود كه او به دروغ خود را به اهل بيت عليهم السلام نسبت داده است و فرزند شخصي به نام ابن الضبعي است و حتي پدر او را پيدا مي كنند و سپس به پاي مقتدر مي افتند و البته مقتدر نيز مجازات سختي براي او در نظر مي گيرد و در روز ترويه او را در ميان مردم مي چرخانند و رسوايش مي كنند و سپس به زندان مي اندازند.

از اين گذشته كتاب صلة تاريخ الطبري نوشته خود طبري نيست؛ بلكه نوشته شخص مجهولي به نام عريب بن سعد القرطبي متوفاي ۳۶۹هـ است كه در هيچ يك از كتاب هاي تراجم اهل سنت، شرح حالي براي او ذكر نشده است.

تنها خير الدين زركلي از علماي وهابي در كتاب الأعلام ، شرح حال كوتاهي از او ذكر كرده است :

عريب بن سعد القرطبي : طبيب مؤرخ من أهل قرطبة . من أصل نصراني (اسبانيولي) أسلم آباؤه واستعربوا وعرفوا ببني التركي . استعمله الناصر (سنة ۳۳۱) علي كورة أشونة . واستكتبه المستنصر (الحكم) وارتفعت منزلته عند الحاجب المصور (أبي عامر) فسماه " خازن السلاح " واختصر " تاريخ الطبري " وأضاف إليه أخبار إفريقية والأندلس ، فسمي " صلة تاريخ الطبري.

عريب بن سعد قرطبي، پزشك و مورخ اهل قرطبه اصالتا نصراني بوده است، پدران او اسلام آوردند و عربي آموختند و به «بني تركي» مشهور شدند . ناصر (متوفاي۳۳۱هـ) او را فرماندار بخش اشنونه كرد و مستنصر او را كاتب خود قرار داد و مقام و منزت او را پيش حاجب نقاش أبي عامر بالا برد و «خازن السلاح» ناميده شد. او تاريخ طبري را تلخيص كرده و اخبار آفريقا و اندلس را به آن افزوده است و نام كتاب را «صلة تاريخ الطبري» گذاشته است .

الزركلي ، خير الدين (متوفاي ۱۴۱۰هـ)، الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين ، ج۴، ص ۲۲۷، ناشر: دار العلم للملايين ـ بيروت، الطبعة: الخامسة، ۱۹۸۰م

اما عبد الباقي بن قانع اموي كه ابن تيميه سخن او را نيز نقل كرده و مدعي شده كه او گفته امام حسن عسكري فرزندي نداشته است:

متأسفانه ابن تيميه هيچ سند و مدركي براي اين نقل خودش نياورده است تا ببنيم كه آيا ايشان چنين مطلبي را گفته يا همانند نقل قول از طبري نسبت دروغ به او داده شده است.

بقيه وهابي ها نيز كه همين مطلب ابن تيميه را تكرار كرده اند، هيچكدام نتوانسته اند در اين پنچ قرن بعد از ابن تيميه سند و مدركي براي اثبات اين نسبت به عبد الباقي بن قانع پيدا كنند و متأسفانه همگي با اعتمادي كه به اين تيميه داشته اند، بدون ذكر سند، اين مطلب را مسلّم تصور كرده اند.

ما فرض را بر اين مي گيريم كه عبد الباقي بن قانع اين سخن را گفته باشد، آيا سخن شخصي مثل او كه بزرگان اهل سنت او را تضعيف كرده اند مي تواند براي اثبات مطلبي با اين درجه از اهميت، حجت باشد؟

شمس الدين ذهبي در سير اعلام النبلاء در شرح حال او مي نويسد:

قال البرقاني البغداديون يوثقونه وهو عندي ضعيف

وقال الدارقطني كان يحفظ ولكنه يخطيء ويصر.

وروي الخطيب عن الأزهري عن أبي الحسن بن الفرات قال كان ابن قانع قد حدث به اختلاط قبل موته بنحو من سنتين فتركنا السماع منه وسمع منه قوم في اختلاطه.

برقاني، گفته است كه بغدادي ها او را توثيق كرده اند؛ ولي از ديدگاه من او ضعيف است، دار قطني گفته: او روايات را حفظ مي كرد؛ ولي اشتباه مي كرد و بر خطايش اصرار مي ورزيد (البته شايد جمله «يخطيء و يصر» غلط چاپي و اصل مطب «يخطيء و يصيب» باشد كه به معناي «گاهي خطا مي كرد و گاهي درست مي گفت» مي شود). خطيب بغدادي از از ازهري از أبو الحسن بن فرات نقل كرده است كه براي ابن قانع نقل كرده اند كه دو سال قبل از مرگش ديوانه شده بود؛ پس من شنيدن روايت از او را رها كردم؛ چرا كه عده اي در زمان ديوانه گي اش از او روايت شنيده اند.

الذهبي الشافعي، شمس الدين ابوعبد الله محمد بن أحمد بن عثمان (متوفاي ۷۴۸ هـ)، سير أعلام النبلاء، ج۱۵، ص۵۲۷، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، محمد نعيم العرقسوسي، ناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة: التاسعة، ۱۴۱۳هـ.

بنابراين، حتي اگر او چنين مطلبي را نيز گفته باشد، با توجه به تضعيفاتي كه در باره او نقل شده است، نمي شود به سخنان او استناد كرد .

اعتراف بزرگان اهل سنت به ولادت حضرت مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف:

بسياري از بزرگان و انديشمندان اهل سنت از گذشته تا امروز، به ولادت حضرت مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف اعتراف كرده اند و به صراحت گفته اند كه آن حضرت در ۱۵ شعبان سال ۲۵۵هـ در شهر سامرا به دنيا آمده است كه ما به نام چند نفر از آن ها اشاره خواهيم كرد، دوستان عزيز مي توانند در اين باره به كتاب الإصالة المهدوية، نوشته جناب آقاي فقيه ايمان مراجعه كنند، ايشان در اين كتاب نام ۱۱۲ نفر از علماي اهل سنت را مي برد كه به تولد امام زمان تصريح كرده اند .

۱. شمس الدين الذهبي (متوفاي۷۴۸هـ)

شمس الدين ذهبي، دانشمند برتر علم تراجم و رجال اهل سنت، در چند كتاب خود به ولادت آن حضرت تصريح كرده است. وي در كتاب العبر في اخبار من غبر مي نويسد:

وفيها [سنة ۲۵۶ ه ] محمد بن الحسن العسكري بن علي الهادي محمد الجواد بن علي الرضا بن موسي الكاظم بن جعفر الصادق العلوي الحسيني أبو القاسم الذي تلقبه الرافضة الخلف الحجة وتلقبه بالمهدي وبالمنتظر وتلقبه بصاحب الزمان وهو خاتمة الاثني عشر... .

در سال ۲۵۵هـ م ح م د بن الحسن العسكري [عليهما السلام] به دنيا آمد، رافضي ها او را خلف ، حجت، مهدي ، منتظر و صاحب الزمان لقب داده اند، او آخرين امام از امامان دوازدگانه است .

الذهبي الشافعي، شمس الدين ابوعبد الله محمد بن أحمد بن عثمان (متوفاي ۷۴۸ هـ)، العبر في خبر من غبر، ج۲، ص۳۷، تحقيق: د. صلاح الدين المنجد، ناشر: مطبعة حكومة الكويت - الكويت، الطبعة: الثاني، ۱۹۸۴.

و در تاريخ الإسلام سال وفات آن حضرت را ۲۵۸ يا ۲۵۶ دانسته و مي گويد:

أبو محمد الهاشمي الحسيني أحد أئمة الشيعة الذين تدعي الشيعة عصمتهم . ويقال له الحسن العسكري لكونه سكن سامراء ، فإنها يقال لها العسكر . وهو والد منتظر الرافضة...

وأما ابنه محمد بن الحسن الذي يدعوه الرافضة القائم الخلف الحجة ، فولد سنة ثمان وخمسين ، وقيل : سنة ست وخمسين . عاش بعد أبيه سنتين ثم عدم ، ولم يعلم كيف مات . وأمه أم ولد .

ابو محمد هاشمي حسيني، يكي از ائمه شيعه است كه آن ها اعتقاد به عصمت آنان دارند و به او حسن عسكري مي گويند؛ چون در سامرا ساكن بوده و به سامرا «عسكر» مي گويند، او (امام عسكري) پدر همان كسي است كه رافضه منتظر او هستند... .

اما فرزندش م ح م د بن الحسن كه رافضي ها او را قائم، خلف و حجت مي نامند، در سال ۲۵۸ به دنيا آمده است، برخي گفته اند كه در سال ۲۵۶ به دنيا آمده و دو سال بعد از پدرش زنده بوده و سپس از دنيا رفته است؛ اما مشخص نيست كه چگونه وفات كرده است، مادر او كنيز بوده است .

الذهبي الشافعي، شمس الدين ابوعبد الله محمد بن أحمد بن عثمان (متوفاي ۷۴۸ هـ)، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، ج۱۹، ص۱۱۳، تحقيق د. عمر عبد السلام تدمري، ناشر: دار الكتاب العربي - لبنان/ بيروت، الطبعة: الأولي، ۱۴۰۷هـ - ۱۹۸۷م.

آن چه براي ما مهم است، اين است كه ثابت شود آن حضرت به دنيا آمده؛ اما اين از دنيا رفته اند يا خير، در مقاله جداگانه نقد و بطلان سخن ذهبي روشن خواهد شد .

و در كتاب سير أعلام النبلاء مي گويد:

المنتظر الشريف أبو القاسم محمد بن الحسن العسكري بن علي الهادي ابن محمد الجواد بن علي الرضي بن موسي الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن زين العابدين بن علي بن الحسين الشهيد بن الامام علي بن أبي طالب العلوي الحسيني خاتمة الاثني عشر سيدا الذين تدعي الامامية عصمتهم... .

منتظر شريف، ابو القاسم م ح م د بن الحسن العسكري .... آخرين امام از ائمه دوازدگانه است كه شيعيان اعتقاد به عصمت آنان دارند.

الذهبي الشافعي، شمس الدين ابوعبد الله محمد بن أحمد بن عثمان (متوفاي ۷۴۸ هـ)، سير أعلام النبلاء، ج۱۳، ص۱۱۹، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، محمد نعيم العرقسوسي، ناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة: التاسعة، ۱۴۱۳هـ.

۲. فخر الدين الرازي (متوفاي۶۰۴هـ)

فخر الدين رازي، مفسر نامدار اهل سنت در باره امام عسكري عليه السلام و فرزندان آن حضرت مي نويسد:

أما الحسن العسكري الإمام (ع) فله إبنان وبنتان ، أما الإبنان فأحدهما صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف ، والثاني موسي درج في حياة أبيه وأم البنتان ففاطمة درجت في حياة أبيها ، وأم موسي درجت أيضاًً.

اما امام حسن عسكري عليه السلام، داراي دو پسر و دو دختر بود، اما پسران آن حضرت؛ پس يكي از آن ها صاحب الزمان عجل الله تعالي فرجه الشريف است و دومي موسي است كه در زمان زندگي امام عسكري از دنيا رفت. اما دختران ايشان و همچنين مادر موسي در زمان حيات امام عسكري از دنيا رفته اند.

الرازي الشافعي، فخر الدين محمد بن عمر التميمي (متوفاي۶۰۴هـ)، الشجرة المباركة في أنساب الطالبية، ص۷۸ ـ ۷۹ .

فايل ذخيره شده اين مطلب از سايت islamport.com

http://www.valiasr-aj.com/userfiles/۲۲.htm

براي دانلود اين كتاب الكترونيكي به آدرس ذيل مراجعه فرماييد :

http://www.valiasr-aj.com/persian/valiasr-aj/file/compres/userfiles_۴۹۹.rar

۳. ابن حجر هيثمي (متوفاي۹۷۳هـ)

ابن حجر هيثمي در كتاب الصواعق المحرقه كه آن را عليه شيعه نوشته است، اعتراف مي كند كه امام عسكري فرزندي به نام ابو القاسم الحجة داشته است:

ولم يخلف غير ولده أبي القاسم محمد الحجة ، وعمره عند وفاة أبيه خمس سنين ، لكن أتاه الله فيها الحكمة ، ويسمي القائم المنتظر... .

امام عسكري عليه السلام فرزندي غير از ابو القاسم م ح م د حجت نداشته است كه عمر آن حضرت در زمان وفات پدرش پنج سال بوده است؛ ولي خداوند به او حكمت آموخت و قائم منتظر ناميده شده است.

الهيثمي، ابوالعباس أحمد بن محمد بن علي ابن حجر (متوفاي۹۷۳هـ)، الصواعق المحرقة علي أهل الرفض والضلال والزندقة، ج۲، ص۶۰۱، تحقيق عبد الرحمن بن عبد الله التركي - كامل محمد الخراط، ناشر: مؤسسة الرسالة - لبنان، الطبعة: الأولي، ۱۴۱۷هـ - ۱۹۹۷م.

۴. ابن اثير الجزري (متوفاي۶۳۰هـ)

وفيها توفي الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (ع) ، وهو أبو محمد العلوي العسكري ، وهو أحد الأئمة الإثني عشر علي مذهب الإمامية ، وهو والد محمد الذي يعتقدونه المنتظر بسرداب سامرا ، وكان مولده سنة إثنتين وثلاثين ومائتين.

در سال ۲۶۰هـ حسن بن علي ... عليهم السلام از دنيا رفت، او ابو محمد علوي عسكري و پدر يكي از ائمه دوازدگانه بر مبناي اعتقاد شيعه است، او پدر م ح م د است كه شيعيان اعتقاد دارند او منتظر و در سرداب سامرا است . امام عسكري در سال ۲۳۲ به دنيا آمده است .

ابن أثير الجزري، عز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن محمد (متوفاي۶۳۰هـ) الكامل في التاريخ، ج۶ ص۲۴۹ ـ ۲۵۰، تحقيق عبد الله القاضي، ناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الثانية، ۱۴۱۵هـ.

البته بحث غيبت حضرت حجت عليه السلام در سامراه و غايب شدن آن حضرت در سرداب، در مقاله جداگانه اي بررسي و ثابت خواهد شد كه اين مطلب تهمتي است به شيعيان و شيعيان اعتقاد به غيبت حضرت مهدي عج الله تعالي فرجه الشريف در سرداب سامرا ندارند.

۵. شمس الدين ابن خلكان (متوفاي۶۸۱هـ)

ابن خلكان، هر چند كه به ولادت حضرت مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف تصريح مي كند؛ اما او نيز همانند برخي ديگر از علماي اهل سنت، با چشمان بسته و بدون تحقيق به شيعيان اتهام مي زند كه آن ها اعتقاد دارند امام زمان در سراب غائب شده و شيعيان منتظر ظهور او از سرداب هستند:

۵۶۲ أبو القاسم المنتظر :

أبو القاسم محمد بن الحسن العسكري بن علي الهادي بن محمد الجواد المذكور قبله ثاني عشر الأئمة الاثني عشر علي اعتقاد الامامية المعروف بالحجة وهو الذي تزعم الشيعة أنه المنتظر والقائم والمهدي وهو صاحب السرداب عندهم وأقاويلهم فيه كثيرة وهم ينتظرون ظهوره في آخر الزمان من السرداب بسر من رأي

كانت ولادته يوم الجمعة منتصف شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين ولما توفي أبوه وقد سبق ذكره كان عمره خمس سنين واسم امه خمط وقيل نرجس والشيعة يقولون إنه دخل السرداب في دار أبيه وامه تنظر إليه فلم يعد يخرج إليها وذلك في سنة خمس وستين ومائتين وعمره يومئذ تسع سنين.

ابو القاسم م ح م د بن الحسن العسكري ... امام دوازدهم بر اساس اعتقاد شيعه است كه به حجت مشهور است و شيعيان خيال مي كنند كه او منتظر، قائم و مهدي و صاحب سرداب است . سخنان شيعه در باره آن حضرت زياد است و آن ها منتظرند كه ايشان در آخر الزمان از سرداب ظهور كند .

ولادت ايشان در روز جمعه نيمه شعبان سال ۲۵۵هـ است، وقتي پدرش از دنيا رفت، او پنج ساله بود، اسم مادرش خمط بوده، برخي گفته اند نرجس بوده است . شيعيان اعتقاد دارند كه او داخل سرداب پدرش شده و در حالي كه مادرش به سوي نگاه مي كرده غائب شده و ديگر از سرداب برنگشته است و اين اتفاق در سال ۲۶۵هـ رخ داده كه ايشان در آن زمان ۹ ساله بوده اند.

إبن خلكان، ابوالعباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر (متوفاي۶۸۱هـ)، وفيات الأعيان و انباء أبناء الزمان، ج۴، ص۱۷۶، تحقيق احسان عباس، ناشر: دار الثقافة - لبنان.

۶. صلاح الدين الصفدي (متوفاي۷۶۴هـ)

صلاح الدين صفدي، يكي ديگر از نامداران اهل سنت در باره حضرت مهدي عليه السلام مي نويسد:

الحجة المنتظر محمد بن الحسن العسكري بن علي الهادي ابن محمد الجواد بن علي الرضا بن موسي الكاظم بن محمد الباقر بن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم الحجة المنتظر ثاني شعر الأيمة الأثني عشر هو الذي تزعم الشيعة انه المنتظر القائم المهدي وهو صاحب السرداب عندهم وأقاويلهم فيه كثيرة ينتظرون ظهوره آخر الزمان من السرداب بسر من رأي ولهم إلي حين تعليق هذا التاريخ أربع مائة وسبعة وسبعين سنة ينتظرونه ولم يخرج ولد نصف شعبان سنة خمس وخمسين.

حجت منتظر م ح م د بن الحسن العسكري .... دوازدهمين امام از ائمه دوازدگانه شيعه است كه آن ها خيال مي كنند او منتظر، قائم و مهدي و صاحب سرداب است ... شيعيان تا اين تاريخ، ۴۷۷ سال است كه منتظر او هستند... آن حضرت در نيمه شعبان سال ۲۵۵هـ به دنيا آمده است .

الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك (متوفاي۷۶۴هـ)، الوافي بالوفيات، ج۲، ص۲۴۹، تحقيق أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفي، ناشر: دار إحياء التراث - بيروت - ۱۴۲۰هـ- ۲۰۰۰م.

۷. سبط بن الجوزي (متوفاي۶۵۴هـ)

سبط بن جوزي، نوه دختري ابو الفرج أبن الجوزي كه روزگاري حنبلي مذهب بوده و سپس به مذهب حنفي روي آورده است، در باره امام دوازدهم شيعيان مي گويد:

محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، وكنيته أبو عبد الله وأبو القاسم وهو الخلف الحجة صاحب الزمان القائم والمنتظر والتالي وهو آخر الأئمة ، وقال : ويقال له ذو الإسمين محمد وأبو القاسم قالوا : أمه أم ولد يقال لها : صقيل.

م ح م د بن الحسن بن علي ... كنيه آن حضرت ابوعبد الله و ابو القاسم است، او جانشين و حجت، صاحب الزمان، قائم و منتظر و آخرين امام است. گفته اند كه آن حضرت دو اسم دارد: ۱. م ح م د ؛ ۲ . ابوالقاسم . گفته اند كه مادر او كنيزي به نام صقيل بوده است .

سبط بن الجوزي الحنفي، شمس الدين أبوالمظفر يوسف بن فرغلي بن عبد الله البغدادي (متوفاي۶۵۴هـ)، تذكرة الخواص، ص۲۰۴، ناشر: مؤسسة أهل البيت ـ بيروت، ۱۴۰۱هـ ـ ۱۹۸۱م.

۸. خير الدين زركلي (متوفاي۱۴۱۰هـ)

خير الدين زركلي، از دانشمندان معاصر وهابي در باره حضرت حجت عجل الله تعالي فرجه الشريف مي نويسد:

محمد بن الحسن العسكري الخالص بن علي الهادي أبو القاسم ، آخر الأئمة الإثني عشر عند الإمامية ، وهو المعروف عندهم بالمهدي ، وصاحب الزمان ، والمنتظر ، والحجة وصاحب السرداب ، ولد في سامراء ، ومات أبوه وله من العمر نحو خمس سنين ، ولما بلغ التاسعة أو العاشرة أو التاسعة عشر دخل سرداباً في دار أبيه ولم يخرج منه .

م ح م د بن الحسن العسكري ... آخرين امام از ائمه دوازدگانه از ديدگاه شيعه و در نزد آن ها مشهور به مهدي، صاحب الزمان، منتظر، حجت و صاحب سرداب است . در شهر سامرا به دنيا آمده و پدرش در زماني از دنيا رفته كه ايشان پنج ساله بوده اند، در سن ۹ سالگي، يا ده سالگي يا ۱۹ سالگي وارد سردابي در خانه پدرش شده و از آن خارج نشده است.

وي سپس سخن ابن خلكان را مبني بر غيبت در سرداب سامرا و خروج از آن را نقل و رد مي كند:

قال إبن خلكان : والشيعة ينتظرون خروجه في آخر الزمإن من السرداب بسر من رأي. إن الشيعة لا تنتظر خروج الإمام المصلح من السرداب في سامراء وإنما تنتظر خروجه من بيت الله الحرام ، وقد أشرنا إلي ذلك ودللنا عليه في كثير من بحوث هذا الكتاب.

ابن خلكان گفته: شيعيان منتظر خروج آن حضرت در آخر الزمان از سردابي در سامرا هستند؛ در حالي كه شيعيان منتظر خروج اين امام مصلح از سرداب سامرا نيستند؛ بلكه منتظر خروج او از بيت الله الحرام هستند كه ما به اين مطلب اشاره كرده ايم و در بسياري از مباحث اين كتاب به آن استدلال كرده ايم .

خير الدين الزركلي (متوفاي۱۴۱۰هـ)، الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين ، ج۶، ص۸۰، ناشر: دار العلم للملايين ـ بيروت، الطبعة: الخامسة، ۱۹۸۰م

۹. عاصمي مكي (متوفاي۱۱۱۱هـ)

عاصمي مكي از علماي شافعي مذهب است در باره ولادت آن حضرت مي نويسد:

الإمام الحسن العسكري بن علي الهادي ... ولده محمدا أوحده وهو الإمام محمد المهدي بن الحسن العسكري بن علي التقي بن محمد الجواد ابن علي الرضا بن موسي الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالي عنهم أجمعين.

ولد يوم الجمعة منتصف شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين وقيل سنة ست وهو الصحيح أمه أم ولد اسمها أصقيل وقيل سوسن وقيل نرجس كنيته أبو القاسم ألقابه الحجة والخلف الصالح والقائم والمنتظر وصاحب الزمان والمهدي وهو أشهرها صفته شاب مربوع القامة حسن الوجه والشعر أقني الأنف أجلي الجبهة ولما توفي أبوه كان عمره خمس سنين.

تنها فرزند امام حسن عسكري، همان امام م ح م د بن الحسن العسكري است كه در روز جمعه نيمه شعبان سال ۲۵۵هـ و برخي گفته اند در سال ۲۵۶هـ كه همين ديدگاه صحيح است، به دنيا آمده است. مادر كنيزي به نام أصيقل بوده ، برخي سوسن و ديگري نرجس گفته اند . كنيه آن حضرت ابو القاسم و القابش، حجت، خلف، صالح، قائم، منتظر، صاحب الزمان و مشهورترين لقب آن حضرت مهدي است . از ويژگي هاي ايشان اين است كه او جواني است با قامت متوسط، صورت و موي زيبا، بيني باريك و پيشاني باز .

العاصمي المكي، عبد الملك بن حسين بن عبد الملك الشافعي (متوفاي۱۱۱۱هـ)، سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي، ج۴، ص۱۵۰، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود- علي محمد معوض، ناشر: دار الكتب العلمية.

۱۰. ابومحمد يافعي (متوفاي۷۶۸هـ)

وفيها وقيل في سنة ستين توفي الشريف العسكري الحسن بن علي بن محمد ابن علي بن موسي الرضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ابن الحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله تعالي عنهم أحد الائمة الاثني عشر علي اعتقاد الامامية وهو والد المنتظر صاحب السرداب.

در سال ۲۶۰هـ امام حسن عسكري عليه السلام كه يكي از ائمه دوازدگانه بنابر اعتقاد شيعه است، از دنيا رفت، او پدر منتظر صاحب سرداب است .

اليافعي، ابومحمد عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان (متوفاي۷۶۸هـ)، مرآة الجنان وعبرة اليقظان، ج۲، ص۱۰۷، ناشر: دار الكتاب الإسلامي - القاهرة - ۱۴۱۳هـ - ۱۹۹۳م.

۱۱. ابن الوردي (متوفاي۷۴۹هـ)

ولد محمد بن الحسن الخالص سنة خمس وخمسين ومائتين ، ويزعم الشيعة أنه دخل السرداب في دار أبيه ب (سر من رأي) وأمه تنظر إليه فلم يعد إليها ، وكان عمره تسع سنين ، وذلك في سنة مائتين وخمس وستين ، علي خلاف.

م ح م د بن الحسن العسكري در سال ۲۵۵هـ به دنيا آمد و شيعيان خيال مي كنند كه داخل سردابي در خانه پدرش در سامرا شده، مادرش منتظر آمدن او بوده؛ ولي او برنگشته است؛ در حالي كه در آن زمان ۹ ساله بوده است و اين قضيه در سال ۲۶۵هـ اتفاق افتاده است .

إبن الوردي - تاريخ إبن الوردي - في ذيل تتمة المختصر

۱۲. ابن صباغ المالكي (متوفاي۸۵۵هـ)

ولد أبو القاسم محمد الحجه بن الحسن الخالص بسر من رأي ليلة النصف من شعبان سنة ۲۵۵ للهجره ، وأما نسبه أباً وأماً فهو أبو القاسم محمد الحجه بن الحسن الخالص بن علي الهادي بن محمد الجواد بن علي الرضا بن موسي الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب (ع) ، وأما أمه فأم ولد يقال لها : نرجس خير أمة ، وقيل : إسمها غير ذلك ، وأما كنيته فأبو القاسم ، وأما لقبه فالحجه والمهدي والخلف الصالح والقائم المنتظر وصاحب الزمان وأشهرها المهدي.

ابو القاسم م ح م د الحجة بن الحسن ، در نيمه شعبان ۲۵۵هـ در سامرا به دنيا آمد، پدرش امام حسن عسكري فرزند علي الهادي .... است و مادرش كنيزي به نام نرجس برترين كنيز بوده است. ديگران اسم هاي ديگري براي مادر آن حضرت ذكر كرده اند. كنيه ايشان ابو القاسم و القابي همچون: حجت، مهدي، خلف، صالح، قائم، منتظر و صاحب الزمان دارد كه مشهورترين لقب آن حضرت مهدي است.

ابن صباغ المالكي المكي ، علي بن محمد بن أحمد (متوفاي۸۵۵هـ) الفصول المهمة في معرفة الأئمة، ج۲، ص۶۸۲، تحقيق: سامي الغريري ، ناشر: دار الحديث ـ قم، ۱۳۸۰ش.

البته بزرگان ديگري همچون قندوزي حنفي، عبد الحليم جندي، سيد ابو الحسن يماني، شمس الدين ابن طولون، كمال الدين الشامي، علامه مولوي هندي، علامه عثمان العثماني، علامه حمداوي و ... نيز ولادت حضرت مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف را نقل كرده اند؛ هرچند كه هيچكدام از آن ها ايشان را با عنوان همان مهدي كه پيامبر وعده اش را داده و فرموده است كه : «زمين را پر از عدل و داد خواه كرد» نپذيرفته اند؛ اما ما از نقل اين اقوال مي خواستيم جواب ابن تيميه را داده باشيم كه ادعا مي كرد، امام عسكري عليه السلام در حالي از دنيا رفته كه هيچ نسلي از او بر جاي نمانده است .

نتيجه:

اولا: آن چه ابن تيميه از طبري و عبد الباقي ابن قانع نقل كرده است كه امام عسكري بدون نسل و فرزند از دنيا رفته، دروغي است محض، در كتاب هاي آن ها چنين مطلبي يافت نمي شود؛

ثانيا: بر فرض كه اين دو نفر اين مطلب را گفته باشند، بي اطلاعي خود آنان را ثابت مي كنند؛ چرا كه ده ها نفر از برترين دانشمندان تاريخ اهل سنت به ولادت حضرت حضرت حجت عليه السلام تصريح كرده و تاريخ تولد آن حضرت را مشخص كرده اند.

موفق باشيد

گروه پاسخ به شبهات

مؤسسه تحقيقاتي حضرت ولي عصر (عج)

* نام:
* پست الکترونیکی:
* متن نظر :
* کد امنیتی:
  

بازگشت