درباره ما

یار - تعداد سؤالات: 1
بازگشت به فهرست
۱ - چه کسی به ابوبکر لقب «صدیق» و به عمر لقب «فاروق» را داد ؟