درباره ما

ارسلان - تعداد سؤالات: 2
بازگشت به فهرست
۱ - آیا امام حسن(علیه السلام) می دانست که ظرف شیر یا آب زهرآلود است؟
۲ - آیا محمد بن اسماعیل بخاری، فتوا داده است که از طریق خوردن شیر حیوانات نیز محرمیت ثابت می شود؟