درباره ما

ابلاغ - تعداد سؤالات: 3
بازگشت به فهرست
۱ - آیا آیه «بلاغ» شامل تمام آنچه بر پیامبر (ص) نازل شده، می شود یا اختصاص به تبلیغ ولایت امیر مؤمنان (ع) دارد؟
۲ - آیا آیات ابلاغ و اکمال در غدیر خم و امامت حضرت علی (ع) نازل شده است؟
۳ - آیا آیه ابلاغ قبل از غدیر نازل شده است؟