درباره ما

ذهاب - تعداد سؤالات: 1
بازگشت به فهرست
۱ - چرا امام حسین علیه السلام در روز عاشورا دعا نفرمودند تا باران ببارد ؟