درباره ما

یقه - تعداد سؤالات: 1
بازگشت به فهرست
۱ - آیا گریبان چاک زدن بانوان حرم در عزای امام حسین علیه السلام صحت دارد؟