درباره ما

یزید - تعداد سؤالات: 3
بازگشت به فهرست
۱ - آیا لعن یزید بن معاویه ، جایز است ؟
۲ - نبش قبر معاویه و یزید توسط خلفای بنی العباس + تصویر کتاب
۳ - آیا یزید شخصیت قابل دفاعی داشته است؟