درباره ما

استدلال - تعداد سؤالات: 1
بازگشت به فهرست
۱ - آیا حجت بودن امام زمان علیه السلام مخالف آیه «رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للنّاس علی الله حجّة بعْد الرسلِ» نیست؟