درباره ما

آتشگاه - تعداد سؤالات: 1
بازگشت به فهرست
۱ - آیا صحت دارد که با میلاد پیامبر اکرم صل الله علیه و آله، طاق کسری ریخت، آتشکده زرتشت خاموش شد و ... ؟