درباره ما

فهرست سؤالات تاریخ و سیره
تاریخ و سیره » - تعداد سؤالات: 7
۱ - آیا اویس قرنی در جنگ صفین امیر المومنین علیه السلام را یاری کرد ؟
۲ - آیا در جنگ بنی قریظه دستور به کشتن یهودی ها صادر شد؟
۳ - آیا امیرمؤمنان (ع) در صلح حدیبیه، با دستور رسول خدا (ص) مخالفت کرده است؟
۴ - آیا رسول خدا (ص) ، جنگ های جمل، صفین و نهروان را پیش بینی کرده بود؟
۵ - چه کسانی از اصحاب در جنگ صفین به شهادت رسیده اند؟
۶ - آیا عائشه برای اصلاح امت، جنگ جمل را به راه انداخت ؟ چرا بعد از جنگ جمل مجازات نشد؟
۷ - آیا روایت معتبری در باره کندن در قلعه خیبر توسط امیرمؤمنان علیه السلام وجود دارد؟