درباره ما

فهرست سؤالات امام علی (ع) و خلفاء
۱ - آیا امام علی علیه السلام خلافت خلفاء را مشروع می دانست ؟
۲ - چرا حضرت علی (ع) در زمان حکومتش بخشنامه ای جهت از بین بردن بدعت های خلفا صادر نکرد؟
۳ - آیا امیر المؤمنین علیه السلام ، از خلفا تمجید کرده است ؟
۴ - آیا روایت «انما اکلت یوم اکل الأبیض» از قول امیر المؤمنین علیه السلام صحت دارد؟
۵ - آیا امام علی علیه السلام پشت سر خلفاء نماز خوانده است؟
۶ - اگر ابوبکر و عمر، غاصب خلافت بودند ، چرا امام علی (ع) با خلفا همکاری می کرد؟
۷ - چرا امیرمؤمنان (ع) با قیام ابوسفیان بر ضد ابوبکر مخالفت کرد؟
۸ - چرا شما نیز همانند علی (علیه السلام) کوتاه نمی آیید؟
۹ - چرا حضرت علی (ع) نام سه فرزند خود را عمر ، ابوبکر و عثمان گذاشت؟
۱۰ - آیا روایت نام گذاری فرزند امیر مؤمنان (علیه السلام) به اسم عثمان، صحیح است؟